10.11.2021r.

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12.11.2021 (piątek) biuro będzie zamknięte. W przypadku pilnych spraw prosimy o kontakt telefoniczny 516055571.

 

 

Lidzbark 2.9.09.2021

 

    W dniach 2-3. 09.2021 w malowniczo położonym ośrodku „Danusia”, nad jeziorem w Lidzbarku, odbyła się konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt współpracy. Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy- LGD  Pan Andrzej Długołęcki przywitał licznie przybyłych gości, prelegentów oraz partnerów projektu, a także  poprowadził konferencję podsumowującą wspólne przedsięwzięcia.

Wyjątkowo ciekawą prezentację na temat wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się oraz integracji różnych grup społeczno-zawodowych, grup defaworyzowanych, a także młodzieży poprzez wizyty studyjne przedstawicieli obu krajów,  przedstawił Pan Andrzej Długołęcki. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem zgromadzonych. Pani Danuta Kucińska- Prezes LGD- Przyjazne Mazowsze, przedstawicielka Partnera projektu,  omówiła część działań wspólnych oraz indywidualnych, zrealizowanych w projekcie. 

Wyjazd studyjny młodzieży do Niemiec podsumował Pan Krzysztof Główczyńki, prezentując zgromadzonym wymianę doświadczeń i integrację młodych uczestników zarówno z Niemiec jak i z Polski. Przedstawicielka Starosty Żuromińskiego, Pani Marzena Szczepankowska omówiła i przedstawiła relację z wyjazdu studyjnego do Niemiec.

Stronę partnera niemieckiego reprezentowała Pani Bogumiła Jaksch- Burmistrz miasta Oebisfelde, która podzieliła się spostrzeżeniami i podsumowała działania w całym projekcie, dziękując wszystkim za owocną współpracę.

 Kolejni prelegenci zabierający głos w dyskusji zwrócili uwagę na dobre praktyki, które poznali podczas wizyty w Niemczech. Pan Mariusz Godlewski- Burmistrz Raciąża zaobserwował interesujące możliwości aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Uczestnicy konferencji zwiedzili Promenadę Lidzbarską, która została sfinansowana z funduszy unijnych. Dużym zainteresowaniem cieszył się także wyjazd na strzelnicę Bractwa Kurkowego. Pierwszy dzień spotkania zwieńczyła wspólna, uroczysta kolacja i integracja zaproszonych gości.

W drugim dniu konferencji uczestnicy wzięli udział  w wizycie studyjnej w Wiosce Garncarskiej nieopodal Nidzicy. Zwiedzanie ogrodu, praktyczne warsztaty garncarskie zintegrowały wszystkich obecnych. Ognisko i poczęstunek dodatkowo uświetnił wyjazd.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania, partnerem Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze i Lokalen Aktionsgruppe ,,Rund um den Drömling".

Projekt pt. „WYMIANA DOŚWIADCZEŃ , INTEGRACJA, EDUKACJA, ŚRODOWISKO NATURALNE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

 

 

 

 

09.09.2021

 

W dniu 3 września 2021r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2021, 2/2021. Poniżej zamieszczono listy operacji wybranych i niewybranych.

Nabór 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista wniosków wybranych
 
 

Nabór 2/2021 - Utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach

Lista operacji wybranych

Lista operacji niewybranych

 

 

 

Protokół z posiedzenia Rady SSS-LGD 03.09.2021

 

19.08.2021r.

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 3 września   b.r. (piątek) od godziny 10:00, w Lidzbarku- Klonowo 82, w sali Konfernencyjnej Ośrodka Wypoczynkowego "Danusia" odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji ds. prawidłowości oceny operacji w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju".

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

5. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.

6. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z LSR oraz zgodności z Programem wniosków złożonych w naborach nr 1/2021, 2/2021.

7. Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 1/2021, 2/2021.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki

 

 

 

 

 

 

 

Podkategorie