5.06.2017r.

W dniach 13-14 czerwca 2017 roku od godz. 9.00 w siedzibie biura SSS LGD, ul. Śląska 1 w Ciechanowie Przewodniczący Rady zwołał  Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, podczas którego zostanie dokonana ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017.

 

 

 

26.05.2017r.

Owocna wizyta

                         W dniach 24 – 26 kwietnia br. delegacja Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania wizytowała swojego partnera niemieckiego z miejscowości Oebisfelde. Spotkania z władzami miasta, przedstawicielami grup społecznych i przedsiębiorcami miały na celu wypracowanie płaszczyzny współpracy, która zaowocuje realizacją wspólnego projektu ponadnarodowego. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się oraz integracja różnych grup społeczno - zawodowych, osób szczególnie zagrożonych na rynku pracy i młodzieży poprzez wizyty studyjne przedstawicieli obu krajów.

                  Pierwszy etap projektu to wizyty studyjne krajowe i zagraniczne, w ramach których będzie miało miejsce zapoznanie się z obszarami dwóch LGD krajowych z subregionu ciechanowskiego, z ich atrakcjami kulturowymi, historycznymi oraz spotkania z przedstawicielami grup społecznych w celu wzajemnej wymiany doświadczeń. Partnerzy krajowi uzgodnili, że jedna z grup zostanie wyselekcjonowana w ramach konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych” . Natomiast atrakcją dla młodzieży obu krajów będą spływy kajakowe rzeką Wkrą połączone z jej oczyszczaniem i zakończone wspólną imprezą integracyjną. Ciekawe może być również seminarium poświęcone polityce ochrony środowiska naturalnego oraz wykorzystanie OZE i nowoczesnych technologii w tym zakresie. Pierwszy etap zakończy wymiana doświadczeń LGD, instytucji rynku pracy, pracodawców i pracobiorców nt. przedsięwzięć na rzecz grup de faworyzowanych.

                      Drugi etap to konferencja nt. wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń w zakresie podnoszenia aktywności społeczno – zawodowej mieszkańców, w tym z grup uznanych z defowaryzowane na rynku pracy, niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturalnego oraz integracji mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, rolników i przedstawicieli otoczenia biznesu. Działania projektu współpracy zakończy wydanie dwujęzycznego biuletynu promującego doświadczenia partnerów i wspólne przedsięwzięcia.

cid 4EE91431 E56F 40DE B858 65963627E8BF

cid 6CE39D08 7711 49D6 BFD2 85F7F1423CE8

cid A2335132 941B 4E0B 8E24 E86D05F6A41A

12.04.2017r.

W dn. 7.04.2017r w Lidzbarku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania podczas którego zatwierdzono nowe lokalne kryteria wyboru operacji.  

uwaga

W celu zapoznania sie z dokumentem kliknij tutaj.

12.04.2017r.

W dniu 7 kwietnia 2017r. w Lidzbarku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Andrzej Długołęcki. Podczas zebrania zatwierdzono nowe lokalne kryteria wyboru operacji. Przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 oraz powołano nowego członka zarządu. W w/w sprawach podjęto stosowne uchwały.

12.04.2017r.

Wystawa Wielkanocna jest cyklicznym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. W piątek, 7 kwietnia 2017 roku, w Sali Sportowej w Lidzbarku, odbyła się już piąta jej edycja a współorganizatorem był Burmistrz Miasta i Gminy Pan Maciej Sitarek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się, Starosta Żuromiński, Dyrektor Filii WUP w Ciechanowie, Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w Mławie, Płońsku i Żurominie, oraz wójtowie. W tym roku cieszyła się rekordową liczbą wystawców. Wystawa połączona była z dwoma konkursami: dla dorosłych na najsmaczniejszą potrawę oraz dla dzieci do lat 15 na najładniejszą pisankę. Na stoiskach wystawców pełno było ozdób świątecznych, szydełkowanych baranków, pisanek wykonanych różnymi technikami oraz tradycyjnych potraw wielkanocnych. Komisja konkursowa w składzie: Ewa Marciszek, Grażyna Wróblewska, Dominika Zegadło oraz Sylwia Klonowska dokonała oceny stoisk zaprezentowanych przez wystawców.


Werdykt jury w konkursie dla dorosłych na najsmaczniejsze ciasto wielkanocne przedstawiał się następująco:
1 miejsce – Joanna Zaborek – Nick, gm. Lidzbark
2 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Turzy Wielkiej gm. Lipowiec Kościelny
3 miejsce – Sołectwo Ościsłowo – gm. Glinojeck


Natomiast w konkursie dla dzieci za najładniejszą pisankę uznano ozdoby przygotowane przez –
I miejsce- Gminne Centrum Kultury , Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym
II miejsce- Templin Aleksandra i Dorota - Lidzbark
III miejsce- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dłutowie


Każdy z wystawców otrzymał pamiątkowy dyplom, a na ręce Macieja Sitarka Burmistrza Lidzbarka Przewodniczący Rady LGD złożył pisemne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu Wystawy. Impreza odbyła się w miłej i świątecznej atmosferze a uatrakcyjniły ją występy lokalnych zespołów .

wytawa1  wystawa2

wystawa3  wystawa4

wystawa5  wystawa6

wystawa 7