06.11.2020r.

 

Uprzejmie informuję, iż w dniach 13-14 listopada  b.r. (piątek,sobota) od godziny 11:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, odbędzie się w trybie zdalnym-online, za pomocą narzędzia MS Teams z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji ds. prawidłowości oceny operacji w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju".

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

5. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.

6. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z LSR oraz zgodności z Programem wniosków złożonych w naborach nr 8/2020, 9/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020.

7. Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 8/2020, 9/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki