09.09.2021

 

W dniu 3 września 2021r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2021, 2/2021. Poniżej zamieszczono listy operacji wybranych i niewybranych.

Nabór 1/2021 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista wniosków wybranych
 
 

Nabór 2/2021 - Utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach

Lista operacji wybranych

Lista operacji niewybranych

 

 

 

Protokół z posiedzenia Rady SSS-LGD 03.09.2021