23.02.2022r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 23 lutego   b.r. (środa) od godziny 10:00, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Śląskiej 1 w Ciechanowie odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji ds. prawidłowości oceny operacji w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju".

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

5. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.

6. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z LSR oraz zgodności z Programem wniosków złożonych w naborach nr 1/2022, 2/2022, 3/2022

7. Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 1/2022, 2/2022, 3/2022

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki