01.03.2022

W dniu 23 lutego 2022r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2022, 2/2022, 3/2022.Poniżej zamieszczono listy operacji wybranych i niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

 

Nabór 1/2022 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji wybranych

Lista operacji niewybanych

 

Nabór 2/2022- Budowa, przebudowa ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Lista operacji wybranych

 

Nabór 3/2022- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej

Lista operacji wybranych

 

Protokół z posiedzenia Rady SSS-LGD Ciechanów 23.02.2022