20.05.2022

     W dniach 9-16 maja 2022 odbyły się konsultacje dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania w ramach PROW na lata 2021-2027. Udział w spotkaniach wzięli mieszkańcy, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele sektora społecznego oraz władze gmin członkowskich. W dniach 9-16 maja 2022 odbyły się konsultacje dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania w ramach PROW na lata 2021-2027. Udział w spotkaniach wzięli mieszkańcy, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele sektora społecznego oraz władze gmin członkowskich. Celem spotkania było wskazanie najważniejszych problemów i potrzeb grup de faworyzowanych, oraz ujęcie odpowiednich i adekwatnych działań w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Podczas warsztatów uczestnicy zidentyfikowali mocne i słabe strony swoich obszarów oraz szanse i zagrożenia. Rozmowy dotyczyły także problemów i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gmin. Dzięki konsultacjom zostały wspólnie określone najważniejsze cele i działania do realizacji na etapie wdrażania LSR.Wspólnie z uczestnikami wypracowane zostały kierunki rozwoju Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2021-2027. Realizując wieloletni  plan działania SSS- LGD będzie ubiegać się o pozyskanie środków w kwocie 9 mln zł na realizację projektów przez mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania. Dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniach i przekazania cennych uwag do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju SSS- LGD.

Zdjęcie do artykułu

Zdjęcie do artykułu2