Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania. Raport opracowany został zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawione w nim rekomendacje zostaną uwzględnione przy opracowaniu kolejnej strategii na lata 2023 – 2027.

Raport z ewaluacji LSR do pobrania