Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu dni 13 listopada 2023 roku i 2 stycznia 2024 roku 
w Stowarzyszeniu Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie
są dniami wolnymi od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 11 listopada 2023 roku i 6 stycznia 2024 roku.
 
W związku z powyższym w dniach 13 listopada 2023 roku i 2 stycznia 2024 roku biuro SSS-LGD będzie nieczynne.
 
kreska