29.12.2017

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania zarządził 2.01.2018r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 6.01.2018r, w związku z tym Biuro będzie nieczynne.

2.11.2017r.

Zakończył się konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponagimnazjalnych pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”. Ostatnim etapem był przeprowadzony w dniu 30.10.2017 r. testy wiedzy, do którego przystąpiło 53 uczestników reprezentujących 11 szkół z obszarów wiejskich powiatów żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego i płońskiego. Zawierał on 25 pytań zamkniętych opracowanych na podstawie wcześniej przekazanych materiałów. Tematyka pytań dotyczyła następujących zagadnień: definicji młodzieży na rynku pracy, kluczowych podmiotów instytucjonalnych realizujących działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży, podstawowych form aktywizacji zawodowej, poradnictwa i informacji zawodowej jako instrumentów kształtowania kariery zawodowej młodzieży, źródeł finansowania przedsięwzięć, podstawowych programów i innych dokumentów w ramach których młodzież może otrzymać wparcie, dotacji ze środków publicznych oraz aktywizacji zawodowej i społecznej ” młodzieży w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania i LGD „Przyjazne Mazowsze. Egzamin testowy został przeprowadzony przed Komisją konkursową złożoną z pracowników organizatorów.

W dniu 15.11.2017 r., podczas Europejskich Dni Pracodawcy w Żurominie, 22 laureatom zostaną wręczone nagrody główne (5 dniowy wyjazd edukacyjno – integracyjny do Niemiec w 2018 roku) oraz 5 nagród rzeczowych ufundowanych przez patronów honorowych konkursu tj. Starostów: Ciechanowskiego, Mławskiego, Płońskiego i Żuromińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Lidzbark.

DSC 7308

DSC 7309

DSC 7326

DSC 7365

DSC 7377