18.10.2017r.

                                        przyjazne 1                      wup1

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie są organizatorami konkursu pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”. Patronami Honorowymi przedsięwzięcia są: Starosta Ciechanowski, Starosta Mławski, Starosta Płoński, Starosta Żuromiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark.

Celem konkursu jest:

  1. Upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast przez Lokalne Grupy Działania i instytucje rynku pracy
  2. Promocja Funduszy Europejskich w aspekcie działań na rzecz poprawy warunków życia i łagodzenia skutków bezrobocia.
  3. Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych.

Uczestnikami jest młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania i LGD Przyjazne Mazowsze. Laureaci (po dwóch najlepszych z każdej szkoły) wyjadą do Oebisfelde w Niemczech. Nagroda główna sfinansowana będzie ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu współpracy międzynarodowej. Spośród pozostałych uczestników konkursu, z każdego powiatu zostaną wyłonieni zwycięzcy indywidualni (najwyższa liczba punktów), którzy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Patronów Honorowych.

W dniu 30 października 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku o godzinie 9.00 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie o godzinie 12.00 zostaną przeprowadzone testy wiedzy opracowane przez organizatorów. Natomiast nagrody zostaną wręczone w dniu 15 listopada podczas Europejskich Dni Pracodawcy w Żurominie organizowanych przez tamtejszy Powiatowy Urząd Pracy.

                                                                                             

10.10.2017 r.

 

Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –
Lokalna Grupa Działania
- wszyscy-

 

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Remizie Strażackiej w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2c, 09-317 Lutocin w dniu 27 października 2017r. Posiedzenie rozpocznie sie o godz. 11.00. W przypadku braku quorum na godz. 11.30 wyznacza się drugi termin Zebrania, którego uchwały, zgodnie z §16 ust. 3 Statutu, będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie propozycji zmian w LSR i lokalnych kryteriach wyboru operacji.
5. Dyskusja.
6. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w LSR i lokalnych kryteriach wyboru operacji.
7. Zmiany w składzie Rady LGD.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Dyskusja i wolne wnioski oraz zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD.

walne2017

 

9.10.2017r.

W związku z planowanymi do uchwalenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji, poniżej zamieszczamy dokumenty do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag:

Kryteria wyboru operacji – OTWÓRZ

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 23.10.2017r. do godziny 10:00 wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule prosimy wpisać odpowiednio: Konsultacje - Kryteria.

konsultacje

9.10.2017r.

W dniu 23 października 2017r. w siedzibie biura LGD (ul. Śląska 1) w Ciechanowie od godz. 9.00 odbędzie sie szkolenie Członków Rady oraz pracowników biura SSS-LGD.

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie podniesienia wiedzy i umiejetności w zakresie finansów publicznych, prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności.

Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa.

18.09.2017

 

W dniu 3.10.2017 r. od godz 10.00 w siedzibie biura SSS LGD, ul. Śląska 1 w Ciechanowie Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społeczej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, w związku z Pismem z Urzędu Marszałkowskiego z dn. 31.08.2017 r., podczas którego zostanie dokonana korekta ocen zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków w ramach naboru nr 1/2017.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki