Prezes Honorowy - Andrzej Długołęcki

Zarząd

1. Długołęcki Andrzej – Prezes Zarządu
2. Sańko Sylwia – Wiceprezes Zarządu
3. Omieciński Jerzy – Wiceprezes Zarządu
4. Wiśniewski Sławomir – Skarbnik Zarządu
5. Żerański Witold– Członek Zarządu
6. Leszczyńska Zofia– Członek Zarządu
7. Kwiatkowski Piotr – Członek Zarządu

Rada

1. Żakiewicz Anna - Przewodnicząca - sektor publiczny
2. Gwoździk Jakub - Wiceprzewodniczący - sektor publiczny
3. Domżalski Ryszard - Członek - sektor publiczny
4. Gowin Wojciech - Członek - sektor publiczny
5. Ziółkowska Anita - Członek - sektor publiczny
6. Przybyłkiewicz Daniel - Członek - sektor społeczny
7. Robakiewicz Bożena - Członek - sektor społeczny
8. Sikorska Renata - Członek - sektor społeczny
9. Zalewska Renata - Członek - sektor społeczny
10. Bedra Łukasz - Członek - sektor gospodarczy
11. Domagalski Jacek - Członek - sektor gospodarczy
12. Karczewska Sylwia - Członek - sektor gospodarczy
13. Kostrzewski Grzegorz - Członek - sektor gospodarczy
14. Rucińska Agnieszka - Członek - sektor gospodarczy
15. Wąsiewski Mariusz - Członek - sektor gospodarczy

Komisja Rewizyjna

1. Marciszek Ewa - Przewodnicząca
2. Wólf Anna - Wiceprzewodnicząca
3. Bobiński Dariusz - Członek
4. Marian Wilkowski Marian - Członek
5. Barcikowska Marta - Członek
6. Marczewski Dawid - Członek
7. Nowakowski Rafał - Członek