Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok naboru

półroczefundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1]

EFRROW[2]

EFS2

EFRR2

EFMR2

2016

I

-

-

II

- zakładanie działalności gospodarczej/ 180 000,00 zł;

- operacje promujące teren LGD / 132 466,54 zł.;

- imprezy na obszarze LSR / 329 145,00 zł;-2017

I

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/300 000,00 zł;

- zakładanie działalności gospodarczej/ 660 000,00 zł;

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 0,00 zł.;

- warsztaty mieszkańców / 199 000,00 zł;

-

-

-

II

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 0,00.;

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 698 036,20 zł;

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska / 50 000,00 zł;

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 664 046,93

-

-

-

2018

I

- uruchomienie działalności gospodarczych w branży turystycznej / 200 tys.;
- zakładanie działalności gospodarczej / 520 tys.;

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach / 600 tys.;


- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 100 tys.;

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 400tys.;

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 100 tys.;

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 100tys.

-

-

-

II


-

-

-

2019

I

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 600 tys.;

- zakładanie działalności gospodarczej / 600 tys.;

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiebiorstwach / 480 tys.

- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 100 tys;

-

-

-

II

- imprezy na obszarze LSR / 400 tys.;

- operacje promujące teren LGD / 150 tys.;

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 100 tys.;

-

-

-

2020

I

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsca integracji społecznej / 300 tys.;

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 100 tys

- warsztaty mieszkańców / 50 tys.;

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska / 50 tys.;

-

-

-

II

-

-

-

-

2021

I


-

-

-

II
-

-

2022

I

- warsztaty mieszkańców / 50tys.;

- zakładanie działalności gospodarczej / 300tys.

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 100 tys.

- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 50tys.

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 50tys.

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach / 470 tys.

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 50tys.

-

-

-

II


- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 150 tys.

- imprezy na obszarze LSR / 200 tys.

- operacje promujące teren LGD / 50tys.

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska / 50tys.


-

-

-

2023

I

-

-

-

-

II

-

-

-

-

 


[1] Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.[2] Jeśli dotyczy.