03.01.2019r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania rozpoczęło II nabór kandydatów na uczestników projektu " Razem nie damy się wykluczyć"

Wszystkich chętnych zapraszmy do zapoznania się z ofertą oraz do kontaktu z Biurem Projektu ul. Śląska 1 06-400 Ciechanów tel. 516 055 571

PLAKAT NABÓR

 

Dokumenty aplikacyjne:

Deklaracja przystąpienia do projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Wzór informacji o uczestnikach projektu

Regulamin rekrutacji i  uczestnictwa w projekcie

 

18.09.2018

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie uzyskała zgodę Instytucji Pośredniczącej o włączenie kolejnych gmin w realizację projektu RAZEM NIE DAMY SIĘ WYKLUCZYĆ. Dzięki temu z działań i form wsparcia przewidzianych w projekcie również mogą skorzystać osoby będące mieszkańcami gmin:

Glinojeck, Wiśniewo, Regimin, gminy wiejskiej Ciechanów, gminy miejskiej Ciechanów, gminy miejskiej Mława

 

Wszystkich chętnych zapraszmy do zapoznania się z ofertą oraz do kontaktu z Biurem Projektu ul. Śląska 1 06-400 Ciechanów tel. 516 055 571

PLAKAT NABÓR 1 ROZSZERZENIE 1

Dokumenty aplikacyjne:

- Deklaracja przystąpienia do projektu

- Oświadczenie uczestnika projektu