03.01.2019r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania rozpoczęło II nabór kandydatów na uczestników projektu " Razem nie damy się wykluczyć"

Wszystkich chętnych zapraszmy do zapoznania się z ofertą oraz do kontaktu z Biurem Projektu ul. Śląska 1 06-400 Ciechanów tel. 516 055 571

PLAKAT NABÓR

 

Dokumenty aplikacyjne:

Deklaracja przystąpienia do projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Wzór informacji o uczestnikach projektu

Regulamin rekrutacji i  uczestnictwa w projekcie