Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Warsztaty serowarskie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru SSS-LGD na warsztaty serowarskie, które odbędą się w każdej z naszych gmin. Harmonogram warsztatów do pobrania tutaj.

Konkurs “Kulinarne tradycje”

Zapraszamy uczniów (wraz z opiekunami) szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych znajdujących się na obszarze działania SSS-LGD  do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym. Zadaniem Uczestnika konkursu jest stworzenie krótkiego filmu, który będzie przedstawiał kolejne etapy przygotowania dowolnej potrawy tradycyjnej (od listy produktów niezbędnych do jej przygotowania, aż po formę podania gotowej potrawy) charakterystycznej dla regionu obejmującego obszar […]

Nabór I/2024

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2024  Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020  Cel ogólny 2. Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego Cel szczegółowy 2.1 Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Przedsięwzięcie […]

Umowa ramowa na lata 2023-2027 – podpisana!

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2023 r. w Muzeum Mazowieckim w Płocku pan Andrzej Długołęcki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania oraz pani Sylwia Sańko – Wiceprezes Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania podpisali “Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027”.

Skip to content