Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Już wkrótce Targi Produktu Lokalnego

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie oraz Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” z siedzibą w Zielonej zapraszają wszystkich chętnych do udziału w Targach Produktu Lokalnego, które odbędą się 22 maja br. w Radzanowie. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu pn. ,,KREATYWNI LIDERZY W DZIAŁANIU” – poddziałanie 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na zgłoszenia wystawców czekamy do 16 maja 2024r. Szczegóły w Regulaminie Targów.

Do pobrania:

Regulamin Targów

Karta zgłoszenia

Skip to content