Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania Ciechanów

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Kolejny spływ kajakowy za nami

W dniu 07 czerwca 2024r. (piątek) odbył się kolejny spływ kajakowy rzeką Wkrą zrealizowany w ramach projektu “Kreatywni liderzy w działaniu”. Była to wyjątkowa forma aktywności fizycznej na łonie natury oraz doskonały sposób na integrację . Uczestnicy po dwugodzinnym spływie dotarli do mety, gdzie czekało na nich ognisko z kiełbaskami.  Mamy nadzieję, że wszyscy wrócili do domów zadowoleni i będą aktywnie brali udział w kolejnych przedsięwzięciach realizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

Projekt “Kreatywni liderzy w działaniu” realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content