Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU ORAZ PROCEDUR

Zapraszamy do zapoznania się z treścią poniższych procedur i zgłaszania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@ssslgd.pl.

Projekty procedur dostępne są na stronie www.ssslgd.pl oraz do wglądu w biurze SSS – LGD, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów. Uwagi należy zgłaszać do dnia 8 maja 2024 r. do godz. 12:00. Uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Procedury wyboru operacji LGD

Załącznik nr 1 Rejestr złożonych wniosków

Załącznik nr 2 Deklaracja bezstronności pracownika

Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej

Załącznik nr 4 Karta weryfikacji zgodności z LSR

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji zgodności z PS WPR

Załącznik nr 6 Pismo o uzupełnienia

Załącznik nr 7 Deklaracja bezstronności członka Rady

Załącznik nr 8 Karta zgodności z kryteriami wyboru

Załącznik nr 9 Karty oceny zgodności z kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia

Załącznik nr 10 Karta rejestru interesów

Załącznik nr 11 Lista operacji spełniających warunki udzielenia wsparcia

Załącznik nr 12 Lista operacji niespełniających warunki udzielenia wsparcia

Załącznik nr 13 Uchwała w sprawie wyboru operacji

Załącznik nr 14 Lista operacji wybranych

Załącznik nr 15 Lista operacji niewybranych

Załącznik nr 16 Pismo informujące wnioskodawcę o wynikach wyboru

Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji CEL 1 i 3

Kryteria wyboru operacji CEL 2

Procedury oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru Grantobiorców

Kryteria wyboru operacji GRANTOWYCH

Skip to content