Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania Ciechanów

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Zmiana rozporządzenia na wdrażanie poddziałania 19.2 w ramach PROW 2014-2020 (wydłużenie terminu realizacji)

Informujemy o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach poddziałania 19.2 wydłużono termin składania wniosku o płatność końcową do dnia 30 września 2024 r.  [19.2_PDF nr 1 do pobrania]

W sprawie wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność prosimy kontaktować się z opiekunami Państwa wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Skip to content