Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania Ciechanów

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Wystawa Wielkanocna w Glinojecku

15 marca 2024 roku w Glinojecku odbyła się Wystawa Wielkanocna. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania wraz z Burmistrzem Glinojecka Panem Łukaszem Kapczyńskim.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Poseł na Sejm RP – Pan Adam Krzemiński, Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie – Pan Aleksander Kornatowski, Kierownik Profilaktyki Uzależnień MCPS – Pan Tomasz Osadnik, Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – Pani Elżbieta Szymanik,   Kierownik Oddziału Zamiejscowego MJWPU – Pani Halina Pasikowska – Pikus, Wicestarosta Ciechanowski – Pan Marek Marcinkowski, Dyrektor Ciechanowskiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego – Pan Rafał Woźnowski, Kierownik Ciechanowskiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Pan Janusz Szymańczyk, Dyrektor Ciechanowskiej filii WUP- Pan Jakub Gwoździk, Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w Mławie, Żurominie i Ciechanowie oraz Burmistrzowie i Wójtowie z gmin członkowskich LGD, przedstawiciele lokalnych mediów.

W wydarzeniu uczestniczyło 30 wystawców. Wśród nich znalazły się koła gospodyń wiejskich, kluby seniora, stowarzyszenia, gminne ośrodki kultury, sołectwa oraz osoby prywatne. Wszystkie prezentowane stoiska nawiązywały do klimatu Świąt Wielkanocnych. Znalazły się na nich wyroby nie tylko rękodzielnicze, ale też pyszne potrawy świąteczne. Wydarzeniu towarzyszyły występy artystyczne dzieci, młodzieży i seniorów. W trakcie imprezy rozstrzygnięto także konkursy: dla dzieci na najładniejszy stroik oraz dla dorosłych na najsmaczniejszy schab i najładniejszą palmę. Komisja konkursowa, która miała przyjemność oceniać konkursowe prace składała się z trzech osób: Pani Haliny Pasikowskiej – Pikus, Pani Zofii Leszczyńskiej oraz Pani Małgorzaty Piechny. I tak trzy pierwsze miejsca w kategorii dla:

dzieci na najładniejszy stroik zdobyli:

  1. Mikołaj Zieliński, Gmina Glinojeck
  2. Patryk Kruszewski, Gmina Glinojeck
  3. Roksana Gadomska, Gmina Glinojeck

dorosłych na najsmaczniejszy schab:

  1. Koło Gospodyń Wiejskich „Zielono Mi”, Gmina Kuczbork – Osada
  2. Stowarzyszenie Klub Seniora „Kwiat Jesieni”, Gmina Szreńsk
  3. Koło Gospodyń Wiejskich „Józefinki”, Gmina Radzanów

dorosłych na najładniejszą palmę:

  1. Elżbieta Wincenciak, Gmina Glinojeck
  2. Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie, Gmina Radzanów
  3. Koło Gospodyń Wiejskich „Nad Wkrą” w Malużynie, Gmina Glinojeck

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy z przybycie.

Skip to content