Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania Ciechanów

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy
Lokalna Grupa Działania

Formularze wniosków

Wnioski PROW na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania informuje, że została udostępniona pełna dokumentacja aplikacyjna przygotowana dla poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wnioski podzielone są na trzy grupy:
I. dla wszystkich operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem operacji w zakresie podjęcia działalności gospodarczej oraz projektów grantowych,
II. dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
III. dla projektów grantowych (Wnioskodawcą może być wyłącznie lokalna grupa działania).

Poniżej link do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na której udostępniono dokumentację:

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA – PODDZIAŁANIE 19.2 PROW 2014-2020

Skip to content