Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania Ciechanów

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Rozpoczęliśmy cykl warsztatów serowarskich

W dniu wczorajszym w Glinojecku odbyły się pierwsze warsztaty serowarskie realizowane w ramach projektu “Kreatywni liderzy w działaniu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dziękujemy wszystkim pasjonatom, którzy wzięli w nich udział, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Glinojecku za pomoc w organizacji oraz Pani Małgorzacie Kowalskiej SerGos Domowe Przetwórstwo Mleka za przekazanie swojej wiedzy na temat tajników przygotowania pysznych serów!
Do zobaczenia na kolejnych smakowitych warsztatach!
Skip to content