Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Umowa ramowa na lata 2023-2027 – podpisana!

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2023 r. w Muzeum Mazowieckim w Płocku pan Andrzej Długołęcki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania oraz pani Sylwia Sańko – Wiceprezes Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania podpisali “Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027”.

Skip to content