W dniu 31.10.2016r. (poniedziałek) biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

24.10.2016r.

„Korzystajmy z funduszy unijnych na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw” – takie motto przyświecało Pierwszemu Subregionalnemu Forum Przedsiębiorczości, które dobyło się w dniu 13 października 2016 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie. Współorganizatorami przedsięwzięcia, oprócz urzędów pracy, były trzy Lokalne Grupy Działania naszego subregionu czyli Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy, „Przyjazne Mazowsze” oraz „Północne Mazowsze” a uczestnikami w liczbie 211 głównie przedsiębiorcy i osoby planujące uruchomienie działalności gospodarczej z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, żuromińskiego i przasnyskiego. Na bogaty program składały się: posiedzenie plenarne na temat „Jak i gdzie szukać wsparcia publicznego na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy oraz podejmowanie działalności gospodarczej” a także porady indywidualne specjalistów z instytucji dysponujących środkami finansowymi na rozwój przedsiębiorczości. Współgospodarzami sesji plenarnej byli Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – Tomasz Sieradz i reprezentujący Starostę Mławskiego Przewodniczący Rady Powiatu – Henryk Antczak, który otworzył posiedzenie i dokonał wprowadzenia do tej części Forum. W swoim wystąpieniu wskazał na trafność pomysłu instytucji rynku pracy, które spełnia oczekiwania odbiorców tj. przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Takie przesłanie potwierdził też w swoim liście otwartym skierowanym do uczestników patron honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik. Kolejni prelegenci a mianowicie: Dorota Urban z Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ewelina Gościcka i Danuta Kucińska z Lokalnej Grupy Działania „Przyjazne Mazowsze”, Jarosław Stefański ze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania oraz Renata Żmijewska z Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” przedstawili możliwości jakie dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich daje PROW oraz lokalne strategie rozwoju. Andrzej Wodzyński z ciechanowskiego lokalnego punktu informacyjnego funduszy europejskich omówił osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego skierowane do przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą a Antoni Rutka - ekspert PARP - wsparcie inwestycyjne przedsiębiorców w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.
Nauka praktyce - Innowacje ITP" taki był temat prelekcji wygłoszonej przez Dyrektora Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Raszynie - prof. Piotra Pasyniuka. Z kolei przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Państwowej Inspekcji Pracy poinformowali obecnych i przyszłych przedsiębiorców o przepisach prawa jakie obowiązują osoby prowadzące biznes i zatrudniające pracowników.
W dalszej części Forum jego uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji i porad przedstawicieli instytucji, które wcześniej prezentowały się w części plenarnej.
Radio 7 i Kurier Mławski objęły imprezę patronatem medialnym, a wywiady z przedstawicielami organizatorów i uczestnikami przeprowadzili redaktorzy telewizji lokalnej.

      DSC 5520                     DSC 5631  p Stefanski

19.10.2016r.

W dniu 17 października 2016 r. w Lipowcu Kościelnym odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania.  Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Andrzej Długołęcki, który przedstawił zebranym zmiany do procedur oceny i wyboru operacji.  Poinformował zebranych, że w związku z wejściem w życie Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 należy dokonać zatwierdzenia nowych procedur, dostosowanych do w/w wytycznych. W dalszej części spotkania przedyskutowano kwestię stawek wynagrodzeń członków Rady LGD. W w/w sprawach podjęto stosowne uchwały.

Do pobrania zaktualizowana:

Procedura oceny wniosków

IMAG0523

10.10.2016r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej zamieściła INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Poniżej zamieszczamy link:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoPP_inne/IP_BP_1z.pdf

12.09.2016r.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-€"2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy.

Od dnia 3 września br. obowiązują  nowe wzory dokumentów (wersja 2z), które dostępne są na naszej stronie w zakładce -> Formularze wniosków oraz na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z obowiązującym dokumentami.