Aktualności

Informacja

19.05.2016r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja 2016 roku Biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkania informacyjne

19.05.2016r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców, mieszkańców i przedstawicieli środowisk lokalnych na spotkania informacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Podczas nich przedstawione zostaną jej główne cele, kryteria przyznawania dofinansowania oraz harmonogram planowanych konkursów.

Przedstawiciele LGD na VI Targach Pracy w Mławie

image28.04.2016r.

Kolejne już  VI Targi Pracy odbyły się 21 kwietnia br. w mławskiej Hali Sportowej. Rekordowa liczba pracodawców zaoferowała bezrobotnym i poszukującym pracy ponad 500 miejsc zatrudnienia. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem - według szacunków PUP w Mławie tegoroczną edycję targów odwiedziło blisko 1500 osób.

Zainteresowani mogli również skorzystać z porad specjalistów w dziewięciu punktach konsultacyjnych. Informacji i porad udzielali również przedstawiciele  Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania. Targi były pierwszą masową imprezą, podczas której mieszkańcom z obszaru LGD mogliśmy przedstawić założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, a w szczególności zakres przedsięwzięć skierowanych do pracodawców oczekujących wsparcia publicznego na rozwój miejsc pracy i bezrobotnych planujących uruchomienie działalności gospodarczej.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020

Zachęcamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania na lata 2014 - 2020

Do pobrania LSR

 

Informacja o wyborze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

15.04.2016r.

W dniach 9 listopada 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeprowadził nabór wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęły 32 wnioski. Zgodnie z art. 11 ust. 5 z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378, dalej: ustawa), „wyboru LSR dokonuje się w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR", tj. do 30 kwietnia 2016 r.

W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie członków komisji dokonującej wyboru LSR, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków oraz podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych LSR złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy. Następnie podjęto uchwały o wyborze LSR, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy.

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie zajęło zaszczytne trzecie miejsce na liście rankingowej ocenianych wniosków http://www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/ogloszenie_o_wyborze_strategii.html