29.09.2023r.

tkackie

kreska

27.09.2023r.

W dniach 16 - 20 września przedstawiciele władz LGD (dwóch członków Zarządu, w tym Prezes oraz członek Komisji Rewizyjnej) odbyli roboczą wizytę w obwodzie Daugavpils na Łotwie. Podczas spotkań z przedstawicielami miejscowych samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, w tym Związku Polaków na Łotwie oraz oświaty wypracowano formy współpracy w zakresie wymiany doświadczeń oraz wspólnych przedsięwzięć na rzecz młodzieży, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych.

Finalnych punktem wizyty było podpisanie trójstronnej umowy w tym zakresie pomiędzy Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, Samorządem Obwodu Daugavpils (odpowiednik naszego powiatu) i Akademią Bałtycką w Rydze.

PHOTO 2023 09 27 09 59 14

PHOTO 2023 09 27 09 57 44   PHOTO 2023 09 27 09 58 19

 kreska    

01.09.2023r.

Zgodnie z zapowiedzią poniżej przedstawiamy harmonogram warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców obszaru SSS-LGD.

harmonogram 1

Podkategorie