Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok naboru

półroczefundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1]

EFRROW[2]

EFS2

EFRR2

EFMR2

2016

I

-

-

II

- zakładanie działalności gospodarczej/ 180 000,00 zł;

- operacje promujące teren LGD / 132 466,54 zł.;

- imprezy na obszarze LSR /

329 145,00 zł;-2017

I

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach/ 300 000,00 zł;


- zakładanie działalności gospodarczej/ 660 000,00 zł;


- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 0,00 zł.;

- warsztaty mieszkańców / 199 000,00 zł;

-

-

-

II

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 0,00.;

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 698 036,20 zł;

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska / 0,00 zł;

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 664 046,93 zł;

-

-

-

2018

I

- uruchomienie działalności gospodarczych w branży turystycznej / 50 000,00zł;


- zakładanie działalności gospodarczej / 240 000,00zł.;

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach / 540 000,00zł;

- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 85 000,00zł.

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych / 0,00.

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 0,00

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 100 000,00zł.

-

-

-

II


-

-

-

2019

I

- zakładanie działalności gospodarczej /1 020 000,00zł

- utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach / 540 000,00zł

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska/ 50 000,00zł

- wydarzenia promujące i rozwijające rynki zbytu lokalnych produktów i usług/ 140 000,00zł

-uruchomienie działalności działalności gospodarczych w zakresie branży turystycznej/ 150 000,00zł

- inkubator przetwórstwa lokalnych produktów rolnych/ 400 000,00zł

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie/ 200 000zł

 

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 701 963,80zł

- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 100 000,00zł

-

-

-

II

- imprezy na obszarze LSR / 420 855,00zł

- operacje promujące teren LGD / 167 533,46zł

-

-

-

2020

I

- nowe lub zmodernizowane obiekty miejsca integracji społecznej / 150 000,00zł

- ochrona i wsparcie lokalnego dziedzictwa / 100 000,00

- warsztaty mieszkańców / 51 000,00zł.

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska  / 50 000,00zł

-

-

-

II-

-

-

2021

I


-

-

-

II

-

-

2022

I


- warsztaty mieszkańców / 50 000,00zł.;

- zakładanie działalności gospodarczej / 300 000,00zł.

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej / 100 000,00zł.

- nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne / 65 000,00zł.

- wspólne przedsięwzięcia partnerskie / 50 000,00zł

- utworzenie miejsc pracy w istniejacych przedsiebiorstwach / 480 000,00zł

- ochrona i wsparcie dziedzictwa lokalnego / 50 000,00zł.

-

-

-

II

 - nowe lub zmodernizowane obiekty miejsc integracji społecznej / 135 953,07zł.

- imprezy na obszarze LSR / 250 000,00zł

- operacje promujące teren LGD / 50 000,00zł

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska / 50 000,00zł

-

-

-

2023

I


-
-

-

-

II

-

-

-

-

 


[1] Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów.[2] Jeśli dotyczy.