Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Dzieci z obszaru SSS-LGD wzięły udział w bezpłatnych koloniach

Dzięki środkom otrzymanym z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie SSS-LGD miała szansę zorganizować kolonię letnią pn.: ,,Wakacje marzeń pomogą w profilaktyce uzależnień”. Wyjazd trwający 11 dni odbył się w terminie od 24.06.2024 do 04.07.2024 r. 52 dzieci z 12 gmin członkowskich spędziło wspaniały czas w Jantarze, w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym Wiking. Oprócz dobrej […]

Zmiana rozporządzenia na wdrażanie poddziałania 19.2 w ramach PROW 2014-2020 (wydłużenie terminu realizacji)

Informujemy o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach poddziałania 19.2 […]

Kolejny spływ kajakowy za nami

W dniu 07 czerwca 2024r. (piątek) odbył się kolejny spływ kajakowy rzeką Wkrą zrealizowany w ramach projektu “Kreatywni liderzy w działaniu”. Była to wyjątkowa forma aktywności fizycznej na łonie natury oraz doskonały sposób na integrację . Uczestnicy po dwugodzinnym spływie dotarli do mety, gdzie czekało na nich ognisko z kiełbaskami.  Mamy nadzieję, że wszyscy wrócili […]

Warsztaty serowarskie

W maju odbyły się kolejne warsztaty serowarskie realizowane w ramach projektu „Kreatywni liderzy w działaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podczas nich uczestnicy mieli okazję obserwować proces wytwarzania serów oraz samodzielnie tworzyć smakowite […]

Spływ kajakowy Wkrą – podsumowanie

W ramach projektu “Kreatywni liderzy w działaniu” wspólnie z Lokalną Grupą Działania “Północne Mazowsze” zorganizowaliśmy spływ kajakowy dla mieszkańców obu obszarów. Spływ odbył się 17 maja malowniczą rzeką Wkrą. Przepłynęliśmy kilkanaście kilometrów, po czym dotarliśmy na poczęstunek i odpoczynek w Agroturystyce w Bieżanach. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy wrócili do domów zadowoleni i będą aktywnie […]

Targi Produktu Lokalnego w Radzanowie za nami

W minionym tygodniu odbyły się Targi Produktu Lokalnego, które zostały zorganizowane przez Nasze Stowarzyszenie i Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” w ramach projektu współpracy „Kreatywni liderzy w działaniu” – poddziałanie 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W hali sportowej w Radzanowie […]

Już wkrótce Targi Produktu Lokalnego

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie oraz Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” z siedzibą w Zielonej zapraszają wszystkich chętnych do udziału w Targach Produktu Lokalnego, które odbędą się 22 maja br. w Radzanowie. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu pn. ,,KREATYWNI LIDERZY W DZIAŁANIU” – poddziałanie 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja […]

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU ORAZ PROCEDUR

Zapraszamy do zapoznania się z treścią poniższych procedur i zgłaszania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@ssslgd.pl. Projekty procedur dostępne są na stronie www.ssslgd.pl oraz do wglądu w biurze SSS – LGD, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów. Uwagi należy zgłaszać do dnia 8 maja 2024 r. do godz. 12:00. Uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  Procedury wyboru […]

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –  Lokalna Grupa Działania zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutocinie, ul. S. Żeromskiego 2A (09-317 Lutocin) w dniu 13 maja 2024 roku. Początek posiedzenia o godz. 11:00. W przypadku braku quorum na godz. 11: 30 wyznacza się drugi termin, którego uchwały […]

Skip to content